(+420) 733 301 001   |   info@trimcore.cz   |   ENGLISH
GitHubTwitterFacebook
Produkty

ISO/IEC 60870-5-104

ANSI C implementace standardního komunikačního protokolu mnoha řídících a SCADA systémů navržená především pro malá a embedded zařízení s omezeným výkonem a množstvím paměti.

Knihovna je připravena pokrýt řadu odchylek od standardu, které monitorovací a řídící provozy v průmyslu nezřídka vyžadují a nechává uživateli úplnou volnost formulace ASDU a výměn dle ISO/IEC 60870-5-5. Kód lze parametrizovat dalece nad rámec standardu a realizovat tak pro zvláštní potřeby specializovanou komunikaci stále ze standardů vycházející. K dispozici je také automatická dekonstrukce ASDU na srozumitelné informace pro téměř všechny standardem definované ASDU.

Cílovými uživateli knihovny jsou zkušení vývojáři s alespoň základní znalostí protokolu a přístupem k textu standardů. Jako taková není kompletním zapouzdřením, naopak pro potřeby embedded světa dovoluje programátorovi s detaily pracovat.

Knihovnu dodáváme s kompletním manuálem, FAQ seznamem obvyklých problémů, ukázkovým programem a test-suitou. Na vyžádání můžeme manuál i ukázku implementace poskytnout.

ISO/IEC 14443-4 DESFire

Modulární a rozšiřitelná implementace komunikace s šifrovanými čipovými kartami MIFARE DESFire v C++ pro platformu Windows a/nebo přenosný terminál ACR890.

Čtečka a karta DESFire

Knihovna zpřístupňuje kompletní funkcionalitu karty skrze jednoduchý objektový model, počínaje prací se souborovým systémem na kartě a správou přístupových práv a zabezpečením konče. Efektivně zapouzdřuje nezbytnou kryptografii (modifikované Triple DES) a implementaci PC/SC protokolu se všemi jeho specifiky pro karty DESFire.

Pro vývoj robustních aplikací je k dispozici podpora transakcí a cache čtených dat pro svižnější práci s kartou.

Dnes jsou karty DESFire cenově přístupnou alternativou pro nové systémy kde není striktně vyžadovaná kryptografická bezpečnost, ale je žádoucí zabránit amatérům nahlížet a modifikovat obsah dat.

 

Licencování specifických softwarových technologií pro průmyslové IT a automatizaci. Produktová integrace na zakázku.

Realizace technologií

Zákazníkům, kteří nemají časový prostor či kapacity pro vlastní vývoj nad našimi implementacemi, nabízíme možnost outsourcingu přípravy relevantních komponent nám. Výše uvedené a související technologie důvěrně známe a jsme schopni připravit software průmyslových kvalit menšího i většího rozsahu. Kontaktuje nás.